SQL Error: INSERT INTO session (`sessionid`,`userID`,`ip`) VALUES("c102d357d931bbe8a03b8612a631cfc1",0,'')
SQL Error: UPDATE session SET sessionvars="YToxOntzOjg6InVzZXJUeXBlIjtzOjc6InZpc2l0b3IiO30=" WHERE (sessionid="c102d357d931bbe8a03b8612a631cfc1")
PHP Error
ERR.NUMAR : 2 [_ERR_WARNING]
ERR.MESAJ : Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/bixad/public_html/lib/mysql.inc:10)
ERR.MODUL : /home/bixad/public_html/php.init.php
ERR.LINIE : 42

SQL Error: UPDATE session SET sessionvars="YToyOntzOjg6InVzZXJUeXBlIjtzOjc6InZpc2l0b3IiO3M6ODoibGFuZ3VhZ2UiO3M6Mjoicm8iO30=" WHERE (sessionid="c102d357d931bbe8a03b8612a631cfc1")
SQL Error: UPDATE session SET sessionvars="YTozOntzOjg6InVzZXJUeXBlIjtzOjc6InZpc2l0b3IiO3M6ODoibGFuZ3VhZ2UiO3M6Mjoicm8iO3M6MTE6Im1vZF9yZXdyaXRlIjtzOjc6ImVuYWJsZWQiO30=" WHERE (sessionid="c102d357d931bbe8a03b8612a631cfc1")
Primaria Comunei Bixad

PRIMARIA COMUNEI BIXAD

Judetul COVASNA

Atributii secretar

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile <LLNK 12001 544 10 201 0 18>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.